Om mig

J ag är legitimerad psykolog sedan 2012. Under min psykologutbildning riktade jag in mig mot att arbeta med grupper och känsloreglering. Jag är efter grundutbildningen bland annat vidareutbildad inom Internal Family Systems (IFS), närvaro- och känslofokuserade terapiformer samt IPNB (Interpersonell Neurobiologi). Jag har påbörjat min specialistutbildning inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Som psykolog är jag en erfaren terapeut och handledare som har arbetat på både primär- och specialistnivå inom den offentliga vården, samt de senaste fem åren handlett, behandlat och föreläst som anställd på ett medarbetarägt konsultföretag. Jag har även medverkat som behandlande psykolog i en SVT-produktion (Patrik Sjöberg i terapi) samt medförfattat en bok om psykoterapi (Hur svaghet kan bli styrka).

Jag har handlett främst inom socialtjänst och olika typer av boenden, men även inom landstinget och Arbetsförmedlingen. I handledningen utgår jag ifrån de handleddas behov och är bekväm med att röra mig mellan ärenden, processer och metoder. Jag har även erfarenhet av gruppfacilitering och konfliktlösning i personalgrupper samt mellan chef och anställd.

Kontakta mig

Kontakta mig

Du är välkommen att kontakta mig så hör jag av mig.

 

    Kontakta mig via:

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.