Om mig

J ag är legitimerad psykolog sedan 2012. Under min psykologutbildning riktade jag in mig mot att arbeta med grupper och känsloreglering. Jag är efter grundutbildningen framför allt vidareutbildad inom en bredd av närvaro- och känslofokuserade terapiformer, men har även en fördjupning i neuropsykologi, vård- och stödsamordning/case management samt suicidprevention. Jag har påbörjat min specialistutbildning inom psykologisk behandling/psykoterapi.

Som psykolog är jag en erfaren terapeut och handledare som har arbetat på både primär- och specialistnivå inom den offentliga vården, samt de senaste fem åren handlett, behandlat och föreläst som anställd på ett medarbetarägt konsultföretag. Jag har även medverkat som behandlande psykolog i en SVT-produktion (Patrik Sjöberg i terapi) samt medförfattat en bok om psykoterapi (Hur svaghet kan bli styrka).

Jag har handlett främst inom socialtjänst och olika typer av boenden, men även inom landstinget och Arbetsförmedlingen. I handledningen utgår jag ifrån de handleddas behov och är bekväm med att röra mig mellan ärenden, processer och metoder. Jag har även erfarenhet av gruppfacilitering och konfliktlösning i personalgrupper samt mellan chef och anställd.

Kontakta mig

Kontakta mig

Du är välkommen att kontakta mig så hör jag av mig.

 

    Kontakta mig via:

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.