Patrik Sjöberg tyckte att psykologen Rebecka Malms roll kom fram för lite i tv-programmet ”Patrik Sjöberg i terapi.”
Han övertalade henne att de skulle skriva en bok tillsammans.
-I den blir det tydligare hur vi arbetade, säger Rebecka Malm.

Patrik Sjöberg: ”Det är inte konstigt att gå till en psykolog, folk behöver fatta det” 1

PATRIK SJÖBERG OCH REBECKA MALM FOTO: LENNART KRIISA

Patrik Sjöberg gick i terapi hos psykologen Rebecka Malm och filmades av SVT. För ett drygt år sedan visades programmet. Men Patrik Sjöberg blev inte helt nöjd med resultatet.

-Rebecka satt mest och hummade i den nedklippta versionen, egentligen var hon väldigt aktiv men det kom inte fram, berättade Patrik Sjöberg på Psykologiscenen på Bokmässan.

Nu har de släppt boken ”Hur svaghet kan bli styrka”. Boken är indelad i kapitel där Patrik Sjöberg berättar om sina svagheter och Rebecka Malm kommenterar utifrån sina kunskaper.

Under terapin, som den beskrivs i boken, använder sig Rebecka Malm av bland annat beteendeanalys, compassionfokuserad terapi och anknytningsteori.

-Om jag är psykodynamiker eller KBT:are? Jag vet inte, jag använder mig av de metoder som passar för den enskilda klienten. I bland blir det en blandning, så tror jag att många kliniker arbetar, säger Rebecka Malm.

Patrik Sjöberg är nöjd med terapin som den var, om den varit flummig hade han inte fortsatt.

-Jag vill att folk ska fatta att det inte är så jävla konstigt att gå till en psykolog. Jag har lärt mig att kunna tycka synd om den jag var som fem- eller tioåring, i stället för att bara ånga på. Jag har fått förståelse för mig själv, sa han.

Några problematiska beteenden har han förändrat men inte alla.

-Det handlar om hur mycket man är villig att offra, konstaterade han.

För Patrik Sjöberg har det aldrig varit något alternativ att berätta om sina problem för bekantskapskretsen.

-De skulle bara tycka att jag förstörde stämningen. Jag kan faktiskt inte fatta att Rebecka orkade lyssna på mig, det behövs fler som hon.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.