Psykoterapi

 

Du vågar önska dig mer av livet.
Och samtidigt önskar du livet mer av dig.
För när du blir mer dig själv, så har du mer att ge.

Jag tar emot individer, par eller grupper som vill komma vidare.

Om terapi med mig

De allra flesta kämpar med något. Oavsett om det känns som att du drunknar i ett djupt lidande, eller om du bara har en känsla av att livet kan vara ännu bättre, så hjälper jag dig att hitta dina vägar framåt. Svårigheterna kan vara breda eller avgränsade. 

Du kan förvänta dig av mig att jag engagerar mig i att förstå vad det är som just du utmanas av och anpassar behandlingen så att den matchar dina behov. Vi ringar först in vilka psykologiska mekanismer som är centrala i din problematik och utifrån det lägger vi upp behandlingen så att den riktar in sig mot att behandla dessa specifikt. Jag jobbar utifrån flera olika metoder och modeller beroende på problematik (se nästa avsnitt)

Tillsammans hittar vi vägar som innebär mindre av onödigt, dränerande lidande och mer av meningsfullt och äkta kännande och agerande, där du hittar din riktning och kommer mer till din rätt.

Mina metoder

U nder min grundutbildning till psykolog fick jag kompetens inom både KBT (kognitiv beteendeterapi) och PDT (psykodynamisk terapi).

Jag har fortsatt inspirerats av och fördjupat mig i olika modeller inom de båda skolorna, då främst med inriktning på så kallade diagnosöverskridande behandlingsmetoder*. Det betyder att jag håller utkik för underliggande mekanismer som gör att du upplever problem, oavsett vilka de specifika symtomen är. Sedan ser jag på vilka sätt vi kan avhjälpa det i helheten, på mekanismnivå, snarare än symtomnivå.

Jag arbetar oftast (men inte alltid) känslofokuserat, vilket innebär att jag intresserar mig för hur känslorna – eller undvikandet av dem – påverkar hur vi mår och hur vi beter oss. Det är alltså inte bara dina tankar som är intressanta, utan även vad som händer i din kropp.

Jag är utbildad inom metoden Internal Family Systems (IFS), där personligheten ses som en multiplicitet av delar med olika viljor och logiker, och där vi alla – utöver vår individuella personlighet – består av ett tryggt inre Själv som kan möta upp dem. I den mån delarna vågar lämna plats åt detta Själv kan de bli läkta lyhört inifrån. Det är ett inre tillitsarbete mellan delarna och till Självet som jag gärna hjälper dig med.

Medveten närvaro finns med både som en kärnintervention och förhållningssätt i mina terapier. Inte nödvändigtvis uttalat eller som hemuppgift, men i mitt bemötande av dig, dina problem, dina framsteg och i det som uppstår i mötet mellan oss. Jag kommer vara med dig fullt ut hela vägen och jag tål allt som kan komma upp när du öppnar dig.

Jag har hög kompetens vad gäller mediationsrelaterade effekter – både att maximera positiva och hantera negativa. För dig som erfarit ett eller flera medvetandeskiften/uppvaknanden spontant, i samband med meditation och/eller i samband med substansintag (tex psykedelia) har jag även metoder för och erfarenhet av att hjälpa dig integrera detta.

*Såsom IFS (Internal Family Systems), TBA (tillämpad beteendeanalys), UP (Unified Protocol), ACT (acceptance & commitment therapy), MBCT (mindfulness based cognitive therapy), ISTDP (intensive short-term dynamic psychotherapy), CFT (compassion focused therapy), MI (motivational interviewing / motiverande samtal), FAP (functional analytic psykotherapy), MCT (meta cognitive therapy) och AEDP (accelerated experiential dynamic psychotherapy).

Vad jag kan hjälpa dig med

S om legitimerad psykolog har jag en bred grundutbildning som gör att jag kan navigera i en mängd olika tillstånd. Jag ser vad som ligger bakom och så hjälps vi åt att bryta det som behöver brytas och stärka det som behöver stärkas.

Exempel på svårigheter är:
– stress
– oro och grubblerier
– ångest och rädsla
– nedstämdhet
– känslomässig avstängdhet
– relationssvårigheter
– utmattning
– sömnsvårigheter
– hantering av en svår yttre situation
– velighet
– svårighet att hantera känslor
– svårighet att leva full ut och komma till din rätt
– fysiska problem som påverkas av ditt mående
– perfektionism
– svartsjuka
– missnöje med dig själv
– komplicerad sorg
– traumatiska minnen
– destruktiva beteenden
– existentiella frågeställningar
– integration av psykedeliska upplevelser
– integreringsprocesser efter medvetandeskiften/uppvaknanden (tex den s.k. dark night of the soul)
– med mera. Om du undrar ifall jag kan hjälpa dig, hör av dig via kontaktformuläret

Även om ingens utmaningar är helt likadana som någon annans, så finns det liknande psykologiska logiker som underligger allt vårt lidande. Jag hjälper dig navigera i dessa!

Kontakta mig

Kontakta mig

Du är välkommen att kontakta mig så hör jag av mig.

 

    Kontakta mig via:

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.