Annette

Handledningen genomförs med ett ödmjukt och stärkande bemötande mot mig som personal. Ingen frågeställning känns för banal utan frågan lyfts upp och konkreta handlingssätt ges. Förståelse och respekt för våra brukares problematik finns och du förmedlar en tilltro till...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.