Anki

Jag har haft åtskilliga handledare under årens lopp och du har varit den absolut bästa jag haft! Din förmåga att vara lyhörd och plocka upp precis det som behövs är lysande. Du har sett alla i gruppen och fördelat tiden mellan oss på ett mycket bra sätt. Du har...

Anna

Rebecka mötte hos oss en grupp med mycket olika individer med mycket varierad erfarenhet av handledning. Från flera håll i gruppen fanns det vid starten stor tvekan om nyttan med handledning. Men det tog inte lång tid innan samtliga i gruppen såg fram emot nästa...

Görel

Det som du gjorde annorlunda mot tidigare personer jag mött i liknande sammanhang är att du utmanade mig. Du, i motsats till andra, ställde följdfrågor kring mitt valda uttryckssätt (man kan säga att du genomskådade mig) och gav dig inte utan gjorde faktiskt som jag...

Anna

Som chef har jag haft två arbetsgrupper hos Psykologpartners med Rebecka Malm som handledare. Jag upplever personalgrupperna som mycket nöjda med handledningen och de har uttryckt att de fått stöd i arbetet tack vare handledningen. Jag som chef har fått en bra och...

Mats-Erik

Rebecka lyssnar in gruppens behov och är ett stöd i att synliggöra och bekräfta medlemmarna i gruppen och dess behov. Rebecka kan översätta och pedagogiskt ge verktyg att jobba med frågor som både gruppen men också hon som handledare känner och anser är viktiga för...

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.