Mats-Erik

Rebecka lyssnar in gruppens behov och är ett stöd i att synliggöra och bekräfta medlemmarna i gruppen och dess behov. Rebecka kan översätta och pedagogiskt ge verktyg att jobba med frågor som både gruppen men också hon som handledare känner och anser är viktiga för gruppen. Att medlemmarna i gruppen gick stärkta efter varje handledningstillfälle.

Mats-Erik, Arbetsförmedlingen

Rebecka Malm Psykologtjänster
2020-01-07T13:27:36+01:00

Mats-Erik, Arbetsförmedlingen

Rebecka lyssnar in gruppens behov och är ett stöd i att synliggöra och bekräfta medlemmarna i gruppen och dess behov. Rebecka kan översätta och pedagogiskt ge verktyg att jobba med frågor som både gruppen men också hon som handledare känner och anser är viktiga för gruppen. Att medlemmarna i gruppen gick stärkta efter varje handledningstillfälle.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.