Görel

Det som du gjorde annorlunda mot tidigare personer jag mött i liknande sammanhang är att du utmanade mig. Du, i motsats till andra, ställde följdfrågor kring mitt valda uttryckssätt (man kan säga att du genomskådade mig) och gav dig inte utan gjorde faktiskt som jag själv gör i sociala och lite enklare sammanhang: försöker se kedjan av händelser, reaktioner, uttryck och motstånd. Du är modig, eftertänksam, tänker utanför boxen under processens gång (en fin känsla att få känna sig unik) och verkar väldigt klok och inkännande. Om jag har behov i min personliga process, i det jag önskar åstadkomma i mitt liv och har ekonomi så kommer jag att ställa frågan till dig.

Görel, Arbetsförmedlingen

Rebecka Malm Psykologtjänster
2020-01-07T13:30:05+01:00

Görel, Arbetsförmedlingen

Det som du gjorde annorlunda mot tidigare personer jag mött i liknande sammanhang är att du utmanade mig. Du, i motsats till andra, ställde följdfrågor kring mitt valda uttryckssätt (man kan säga att du genomskådade mig) och gav dig inte utan gjorde faktiskt som jag själv gör i sociala och lite enklare sammanhang: försöker se kedjan av händelser, reaktioner, uttryck och motstånd. Du är modig, eftertänksam, tänker utanför boxen under processens gång (en fin känsla att få känna sig unik) och verkar väldigt klok och inkännande. Om jag har behov i min personliga process, i det jag önskar åstadkomma i mitt liv och har ekonomi så kommer jag att ställa frågan till dig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.