Annette

Handledningen genomförs med ett ödmjukt och stärkande bemötande mot mig som personal. Ingen frågeställning känns för banal utan frågan lyfts upp och konkreta handlingssätt ges. Förståelse och respekt för våra brukares problematik finns och du förmedlar en tilltro till att saker och ting går att lösa. Du hanterar när vi i arbetsgruppen har olika åsikter och hjälper oss vidare i den situationen på ett prestigelöst sätt.

Annette, Karlstad Kommun

Rebecka Malm Psykologtjänster
2020-01-07T13:22:12+01:00

Annette, Karlstad Kommun

Handledningen genomförs med ett ödmjukt och stärkande bemötande mot mig som personal. Ingen frågeställning känns för banal utan frågan lyfts upp och konkreta handlingssätt ges. Förståelse och respekt för våra brukares problematik finns och du förmedlar en tilltro till att saker och ting går att lösa. Du hanterar när vi i arbetsgruppen har olika åsikter och hjälper oss vidare i den situationen på ett prestigelöst sätt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.