Anna

Som chef har jag haft två arbetsgrupper hos Psykologpartners med Rebecka Malm som handledare. Jag upplever personalgrupperna som mycket nöjda med handledningen och de har uttryckt att de fått stöd i arbetet tack vare handledningen. Jag som chef har fått en bra och gedigen återkoppling och upplever att grupperna har utvecklats och kommit framåt i arbetet.

Anna, Karlstad kommun

Rebecka Malm Psykologtjänster
2020-01-07T13:29:32+01:00

Anna, Karlstad kommun

Som chef har jag haft två arbetsgrupper hos Psykologpartners med Rebecka Malm som handledare. Jag upplever personalgrupperna som mycket nöjda med handledningen och de har uttryckt att de fått stöd i arbetet tack vare handledningen. Jag som chef har fått en bra och gedigen återkoppling och upplever att grupperna har utvecklats och kommit framåt i arbetet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.