Anna

Rebecka mötte hos oss en grupp med mycket olika individer med mycket varierad erfarenhet av handledning. Från flera håll i gruppen fanns det vid starten stor tvekan om nyttan med handledning. Men det tog inte lång tid innan samtliga i gruppen såg fram emot nästa tillfälle av handledning. Rebecka lyckades nå var och en i gruppen, se och möta alla deltagare och våra unika personligheter och behov. Rebecka var lyhörd inför vad vi behövde som grupp av anställda med gemensamma utmaningar och mål, men också som individer med de privata utmaningar vi haft under handledningsprocessens gång. Rebecka blandade samtal om nuläge med teorier och modeller som vi alla känt att vi kan använda oss av både i yrkesliv och privatliv. I Rebeckas trygga famn har något positivt och stärkande hänt i vår grupp. En ny öppenhet och förtroende i gruppen har efter hand växt fram som kommer att hjälpa oss att hantera även de utmaningar som ligger framför oss. Tack Rebecka!

Anna, Arbetsförmedlingen:

Rebecka Malm Psykologtjänster
2020-01-07T13:34:20+01:00

Anna, Arbetsförmedlingen:

Rebecka mötte hos oss en grupp med mycket olika individer med mycket varierad erfarenhet av handledning. Från flera håll i gruppen fanns det vid starten stor tvekan om nyttan med handledning. Men det tog inte lång tid innan samtliga i gruppen såg fram emot nästa tillfälle av handledning. Rebecka lyckades nå var och en i gruppen, se och möta alla deltagare och våra unika personligheter och behov. Rebecka var lyhörd inför vad vi behövde som grupp av anställda med gemensamma utmaningar och mål, men också som individer med de privata utmaningar vi haft under handledningsprocessens gång. Rebecka blandade samtal om nuläge med teorier och modeller som vi alla känt att vi kan använda oss av både i yrkesliv och privatliv. I Rebeckas trygga famn har något positivt och stärkande hänt i vår grupp. En ny öppenhet och förtroende i gruppen har efter hand växt fram som kommer att hjälpa oss att hantera även de utmaningar som ligger framför oss. Tack Rebecka!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.