Omdömen

Emma

Jag har gått i handledning hos Rebecka i nästan två år, och inte en minut har känts överflödig. Rebecka har en fantastisk förmåga att se och ge plats åt det som är viktigast vid varje givet tillfälle, tack vare hennes närvaro. Handledningen får mig att känna mig stärkt, inspirerad och nyfiken, och det har jag mycket nytta av i mitt arbete (och i resten av livet)!
Hon är närvarande, synkad och håller fokus. Och varm, hon lyfter alltid och ifrågasätter aldrig

Emma, Avancerad Psykiatri i Hemmet (APIH)

Mats-Erik

Rebecka lyssnar in gruppens behov och är ett stöd i att synliggöra och bekräfta medlemmarna i gruppen och dess behov. Rebecka kan översätta och pedagogiskt ge verktyg att jobba med frågor som både gruppen men också hon som handledare känner och anser är viktiga för gruppen. Att medlemmarna i gruppen gick stärkta efter varje handledningstillfälle.

Mats-Erik, Arbetsförmedlingen

Hans

Rebecka har i handling givit oss insikter, modeller kring olika processer, hon har även givit oss olika verktyg i en verktygslåda man kan använda på egen hand.Kan starkt rekommendera handledning med Rebecka Malm.

Hans, Arbetsförmedlingen

Anna

Rebecka mötte hos oss en grupp med mycket olika individer med mycket varierad erfarenhet av handledning. Från flera håll i gruppen fanns det vid starten stor tvekan om nyttan med handledning. Men det tog inte lång tid innan samtliga i gruppen såg fram emot nästa tillfälle av handledning. Rebecka lyckades nå var och en i gruppen, se och möta alla deltagare och våra unika personligheter och behov. Rebecka var lyhörd inför vad vi behövde som grupp av anställda med gemensamma utmaningar och mål, men också som individer med de privata utmaningar vi haft under handledningsprocessens gång. Rebecka blandade samtal om nuläge med teorier och modeller som vi alla känt att vi kan använda oss av både i yrkesliv och privatliv. I Rebeckas trygga famn har något positivt och stärkande hänt i vår grupp. En ny öppenhet och förtroende i gruppen har efter hand växt fram som kommer att hjälpa oss att hantera även de utmaningar som ligger framför oss. Tack Rebecka!

Anna, Arbetsförmedlingen:

Annette

Handledningen genomförs med ett ödmjukt och stärkande bemötande mot mig som personal. Ingen frågeställning känns för banal utan frågan lyfts upp och konkreta handlingssätt ges.
Förståelse och respekt för våra brukares problematik finns och du förmedlar en tilltro till att saker och ting går att lösa.
Du hanterar när vi i arbetsgruppen har olika åsikter och hjälper oss vidare i den situationen på ett prestigelöst sätt.

Annette, Karlstad Kommun

Linda

Handledning av arbetsgruppen med fast och tydlig hand, samtidigt med utrymme och luft till diskussioner och en del experimenterande. Hög professionell nivå och lyhördhet varvat med en del utmaningar till oss som grupp. Rekommenderas!

Linda Roswall, Arbetsförmedlingen

Johan

Jag gick hos Rebecka för att komma vidare efter separationen med min förra flickvän. Med sitt proffsiga och empatiska bemötande upplevde jag mig sedd och förstådd vilket var avgörande för mig att komma vidare. Rebecka fick mig att se nya perspektiv och göra saker för mig själv för att läka. Mår mkt bättre idag!

Johan

Anki

Jag har haft åtskilliga handledare under årens lopp och du har varit den absolut bästa jag haft! Din förmåga att vara lyhörd och plocka upp precis det som behövs är lysande. Du har sett alla i gruppen och fördelat tiden mellan oss på ett mycket bra sätt. Du har förmågan att få alla att känna trygghet i att öppna sig och kunna prata om allt. Du utstrålar ett lugn och ett djup som fick mig att slappna av och känna mig trygg.

Anki, Arbetsförmedlingen

Görel

Det som du gjorde annorlunda mot tidigare personer jag mött i liknande sammanhang är att du utmanade mig. Du, i motsats till andra, ställde följdfrågor kring mitt valda uttryckssätt (man kan säga att du genomskådade mig) och gav dig inte utan gjorde faktiskt som jag själv gör i sociala och lite enklare sammanhang: försöker se kedjan av händelser, reaktioner, uttryck och motstånd.

Du är modig, eftertänksam, tänker utanför boxen under processens gång (en fin känsla att få känna sig unik) och verkar väldigt klok och inkännande. Om jag har behov i min personliga process, i det jag önskar åstadkomma i mitt liv och har ekonomi så kommer jag att ställa frågan till dig.

Görel, Arbetsförmedlingen

Anna

Som chef har jag haft två arbetsgrupper hos Psykologpartners med Rebecka Malm som handledare. Jag upplever personalgrupperna som mycket nöjda med handledningen och de har uttryckt att de fått stöd i arbetet tack vare handledningen. Jag som chef har fått en bra och gedigen återkoppling och upplever att grupperna har utvecklats och kommit framåt i arbetet.

Anna, Karlstad kommun

Boendet Hemvägen

Vi vill genom denna rekommendation uttrycka respekt och uppskattning för Rebecka som enastående bidragit till att arbetsgruppen har fått styrkan att möta människor i svårigheter med ett annat bemötande och förhållningssätt.

Boendet Hemvägen, Karlstad kommun

Kontakta mig

Kontakta mig

Du är välkommen att kontakta mig så hör jag av mig.

 

    Kontakta mig via:

    This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.